Kunstbilde

Rogier van der Weyden (c.1400-1464)
Olje på tre, 96 x 140 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Midtpanelet ser ut til å være basert på evangeliet etter Johannes 19, 25-27 (DNB 1930):

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

Til venstre for korset finner vi Jesu mor Maria og den elskede disippel, som tradisjonen identifiserer med apostelen og evangelisten Johannes, til venstre bestillerne. Man vet ikke lenger hvem de var. Man legger også merke til at de sørgende engler er svartkledde.

I sidefeltene finner vi to kvinnelige helgener, til venstre Maria Magdalena med sin tradisjonelle attributt salvekrukken, og til høyre den hellige Veronica med svededuken, som ved et mirakel ble påført Jesu portrett.

Det berettes at bildet opprinnelig var et sammenhengende panel, men ikke så lenge etter at det var malt, ble det saget i tre og om-vandaliset til et lukkbart triptykon. Den øverste delen av korset mer enn antyder at det ble saget ganske snaut.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også