Kommentar

Foto: Twitter

Berlingskes Pierre Collignon fører pennen på vegne af avisen når han dømmer Støjberg ude. Det er en besynderlig argumentation. Han hævder i ramme alvor at det at forsvare Støjberg ud fra danske værdier er en “ekstrem læsning” af sagen. Dommen vil blive stående som en skammens dag for dansk retsvæsen og Berlingske blåstempler den.

»Det er de danske værdier, der har tabt i dag,« sagde Inger Støjberg foran Rigsrettens lokaler i Eigtveds Pakhus på Christianshavn.

”Dermed holdt hun fast i en ekstrem læsning af sagen, som dele af det borgerlige Danmark desværre også har delt, men det er en helt forkert læsning.”

Den manglende balance i medierne er et udtryk for polariseringen af Danmark. Det er ret skræmmende. Modsætningerne kommer op til overfladen.

Det springende punkt er når Collignon kerer sig mere for den muslimske ægtemands rettigheder overfor en mindreårig pige end for danske værdier.

”Selvom man kunne nære dyb sympati for hendes hensigt, er det vigtigt at få slået fast, at man ikke bare kan ophæve folks rettigheder og administrere ulovligt. Det er tydeligt, at flere embedsmænd burde have været endnu mere tydelige i deres advarsler eller ligefrem have afvist at udføre ordren. Men ministeren kan ikke løbe fra sit ansvar.”

Menneskerettighederne kræver individuel behandling og Berlingske vælger den muslimske mands parti. Det er en klar konflikt, hvor Berlingske og de andre medier træffer et klart valg.

Berlingske har endog indtaget noget af den aggression mod Støjberg som kendetegnes af muslimer ved at kræve at hun må smides ud af Folketinget. Hun er ikke værdig.

”Dommen er så klar, at man også må opfordre til, at et flertal i Folketinget stemmer for, at Inger Støjberg ikke længere er værdig til at være medlem af tinget. En så alvorlig sag må også have en mærkbar konsekvens.”

Hvilke konsekvenser vil Berlingskes dækning af sagen får for avisens renommé?

Berlingske har taget et stort skridt i retning af sharia under dække af at forsvare retsstaten.

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE