Kunstbilde

Asta Nørregaard (1853-1933)
Kull og pastell på papir, format ikke oppgitt, Geologisk museum, Oslo

Portrettmodellen er den da 15 år gamle Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947), født i Zürich i Sveits, som flyttet med sin familie til Norge i 1901, da hans far ble tilsatt som professor i kjemi ved universitetet i Kristiania. Den unge Victor gikk i sin fars fotspor. Han tok doktorgraden i 1911, bare 23 pr gammel Det følgende år ble han dosent i mineralogi og petrografi, og 1914 ekstraordinær professor. I 1929 ble det opprettet et professoret for ham i Göttingen i Tyskland, men ettersom forholdene for jøder i Tyskland ble verre og verre, reiste han tilbake til Norge i 1935.

I 25. oktober 1942 ble han arrestert av norsk politi, og satt en tid på Bredtvedt og senere på Berg, men ble løslatt en kort tid før han ble arrestert på ny den 26. november 1942, og anbrakt på skipet Donau for transport til Auschwitz.

Men før avreisen ble han, etter en del påtrykk sluppet i land, og klarte heldigvis å komme seg til Sverige.

Victor Moritz Goldschmidt regnes i dag som grunnleggeren av moderne geokjemi.

Man kan finne flere opplysninger om portrettet her.

ANNONSE

Læs også

Læs også