Kunstbilde

Duccio di Buoninsegna (1255–1319)
Tempera på tre, 50 x 53 cm, Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo, Siena.

Evangelieteksten for annen søndag i advent  i Den norske kirke er hentet fra evangeliet etter Johannes 16, 21-24 (DNB 1930), Jesu avskjedstale til de 11 gjenværende apostler. I sin helhet utgjør den kapitlene 14, 15 og 16, og finnes bare hos Johannes.

Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden. Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder. Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!

Bildet er en del av en større altertavle der hovedmotivet er en tronende Madonna, kjent som Maestà.

Johannes 16,22, i Martin Luthers tyske oversettelse, utgjør også en del av tekstgrunnlaget for Johannes BrahmsEin deutsches Requiem op. 45, fra 1865-68.

Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wieder sehen
und euer Herz soll sich freuen
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvfvKT-KrS0

Jessye Norman er solist med London Philharmonic Orchestra & Chorus, under ledelse av Klaus Tennstedt.

ANNONSE

Læs også

Læs også