Kunstbilde

Xylografi (trestikk) utført av Héliodore Pisan (1822-1890) etter forelegg av Gustave Doré (1832-1883) i La Grande Bible de Tours (1866).

Beretningen om Enkens skjerv finner vi i evangeliene etter Marcus og Lukas, her etter Marcus 12, 41-44 (DNB 1930):

Og han satte sig rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten; og mange rike la meget. Og en fattig enke kom og la to skjerver, som er én øre. Da kalte han sine disipler til sig og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle de som la i kisten. For de la alle av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun eide, hele sitt livsophold.

Textus receptus har λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης – lepta duo o estin kodrantis, og i Vulgata leser vi duo minuta, quod est quadrans. Det er selvfølgelig svært vanskelig å si hvor mye dette skulle tilsvare i dagens pengeverdi – men det er rimelig å anta, ut fra sammenhengen, at det må ha hatt en liten, men ikke helt ubetydelig verdi.

ANNONSE

Læs også

Læs også