Kunstbilde

Andrea Mantegna (1431-1506)
Olje på lerret, 75 x 62 cm, Gemäldegalerie alte Meister, Dresden.

Den hellige familie forstås i alminnelighet som Maria med Jesusbarnet (i midten) og hennes ektemann den hellige Josef (til venstre). Kunstneren har også inkludert Johannes Døperens mor Elisabet (til høyre) og nederst til høyre en meget ung Johannes.

Johannes Døperen er omtalt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten av Flavius Josephus. Men Døperens foreldre, presten Sakarias og og hans ektefelle Elisabet finner vi bare i første kapitel av evangeliet etter Lukas – der det også nevnes at hun var i slekt med Jesu mor Maria, uten nærmere spesifikasjon.

Noen apokryfer skal ha ment at Maria og Elisabet var søstre, og at Døperen dermed var Jesu fetter.

ANNONSE

Læs også

Læs også