Kommentar

Det Konservative Folkeparti har længe ligget trygt og stille i kølvandet på det konfliktramte Venstre. Pape har stille og roligt samlet stemmer op fra flygtende Venstre vælgere uden at gøre andet end netop ikke at gøre noget. Men nu er der så sagen med Khader, som de konservative har kastet på porten allerede inden den igangværende advokatundersøgelse er færdig og publiceret. Og så kommer Nye Borgerlige med en genopretningsplan for dansk økonomi, der lover vækst i velstand og arbejdspladser og en markant slankekur af den offentlige sektor. Vermunds økonomiske politik vil givet frastøde mange, men nok tiltrække endnu flere vælgere, der er trætte af den voksende formynderstat under Mette Frederiksens ledelse, men skabt med velvillig bistand fra Venstre og Konservative.

Berlingske vil jo gerne støtte sit gamle parti, og man må antage, at ledelsen har kostet sin politiske redaktør Bent Winther til med røde ører og bortvendt ansigt at skrive en idiotisk støttekommentar til de Konservative ved at hænge Pernille Vermund ud som den genopståede provokatør Mogens Glistrup. Fremskridtspartiets både forhadte og populære stifter var anarkist og elskede at være det: forsvaret skulle nedlægges og erstattes af en telefonsvarer, der meddelte, at vi overgiver os. Ministerierne skulle fjernes og afløses af ministeriet til afvikling af offentlig virksomhed. Skattesnydere var at sidestille med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør en farlig men ærefuld indsats, fastslog Glistrup, som tilmed krævede samtlige muslimer ud af vagten.

Bent Winther påstår frejdigt, at Vermund er en provokatør af samme kaliber og er den genopstandne Glistrup.  Nye Borgerliges økonomiske plan befinder sig ’på den yderste liberalistiske fløj’, men Winther har i sit lyserøde hoved ikke fattet, at der er tale om ikke en ’liberalistisk’, men om en klassisk liberal økonomisk politik, som fungerer fint i lande som Schweiz og Singapore, der begge har et væsentlig højere BNP pr. capita end Danmark. Nye Borgerliges plan sænker indkomstskatten betydeligt, fjerner arveskatten og bilafgifter og reducerer aktiebeskatningen. Danmarks Radio nedlægges, DSB skal i privat regi, den offentlige sektor slankes. Jobcentrene nedlægges. Vi er meget langt ude, når en borgerlig avis som Berlingske stempler en solid gennemregnet økonomisk plan som en liberalistisk velfærdsdræber og en glistrupsk anarkistisk provokation. Den holdning siger mere om Berlingske end om Pernille Vermund. Gamle tante Berlinger har forladt sine borgerlige bastioner og gør ikke det nye sartrosa Konservative Folkeparti nogen tjeneste ved sin perfide tilsmudsning af Nye Borgerliges konstruktive vækstplan for dansk økonomi: ”Pernille Vermund er den nye Glistrup!” Vorherre bevar mig vel.

ANNONSE

Asger Aamund

 

BERLINGSKE PÅ KRIGSSTIEN: PERNILLE VERMUND ER DEN NYE GLISTRUP

 

Document takker for venlig tilladelse til gengivelse

ANNONSE