Kunstbilde

Ukjent kunstner, illuminert pergament-side fra Vergilius Vaticanus, 21,9 x 19,6 cm, Biblioteca Apostolica, Vatikanet.

Dette manuskriptet fra rundt 400 inneholder deler av flere av den romerske dikter Vergils (70-21 fvt) verker, blant annet fra Aeneiden, som på sett og vis er en fortsettelse av Homers Iliade. En av trojanerne omtalt hos Homer er Aineias, latinisert Aeneas, som ikke nevnes annetsteds. Dermed var han “ledig”, og Vergil gjorde ham til en forfader til Romas mytiske grunnleggere, Romulus og Remus.

Som i Odysséens ellevte sang, har også Aeneiden i sjette sang et besøk i underverdenen, der Sibyllen i Cumae er reiseleder. Her står de to foran Hades’ formidable vaktbikkje, den tre-hodede Kerberos.

At Dante (c.1265–1321) valgte Vergil som veiviser gjennom Inferno og Purgatorio, kommer utvilsomt av at Vergil i sin Eclogue 4 forutsier fødselen av en fredsfyrste, som har blitt fortolket som en Jesus-profeti.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også