Kunstbilde

Axel Lindahl (1841–1906)
Albuminkopi fra glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket.

Etterspørselen etter fotografiske prospekter fra Norge var stor i slutten av 1800-tallet, både for turistnæringen og for den nasjonsbygging som endte med unionsoppløsningen i 1905. Som vi kan se av den innkopierte teksten, ble Lindahls bilder solgt via Richard Andvords papirhandel m.m. på Stortorvet i Kristiania.

Det finnes mange karakteristiske fjell-formasjoner i Nord-Norge, og Torghatten i Brønnøy kommune, sør på øya Torget, er en av de best kjente, på grunn av en naturlig dannet tunnell tvers igjennom. Som man kan vente, finnes det også for Torghatten et sagn om hvordan hullet ble dannet.

ANNONSE

Læs også

Læs også