Kunstbilde

Johannes Flintoe (1787-1870)
Penn, lavering og akvarellfarger på papir, 21,7 x 27,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Det gjengitte motiv, Risbrohagen i Gravens Sogn, Bergens Stift – Husmandstue i Hardanger, omfatter Skorvefossen ved Granvin. Som gjengivelsen antyder, har akvarellfargene falmet en del i tidens løp.

Johannes Flintoe fikk sin grunnleggende utdannelse i København, men flyttet av helbredsgrunner til Christiania i 1811. Der virket han som blant annet teater- og dekorasjonsmaler. Fra 1819 til 1851 var han aktiv som lærer ved Den kongelige Tegneskole. Blant hans elever der kan vi nevne Julius Middelthun (1820-1886), Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) og Hans Gude (1825-1903).

Flintoes største innsats, ved siden av den pedagogiske, var nok å dokumentere norsk natur og norsk folkeliv i de reiser han foretok i 1819, 1821, 1822 og 1825, da han besøkte Hallingdal, Sogn, Telemark, Hardanger, Valdres og Trøndelag. En særlig plass har hans dokumentasjoner av norske folkedrakter. På noen av reisene deltok offiser, karttegner og stedsnavngransker Gerhard Munthe den eldre (1795–1876), en onkel av den mer kjente kunstner Gerhard Munthe den yngre (1849-1929).

ANNONSE

Læs også

Læs også