Kunstbilde

Kolorert tresnitt fra Nürnberg-krøniken.

Denne bok, som først ble utgitt på latin i 1493 med tekst av Hartmann Schedel (1440-1514), og det samme år oversatt til datidens tysk av byskriveren Georg Alt, vanligvis omtalt som Die Schedelsche Weltchronik, er en av de første bøker som ble trykket med løse typer. Den er illustrert med tresnitt utført av Michael Wolgemut (1434-1519) og Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494) , som i flere eksemplarer er (som her) kolorert med vannfarger. Det skal nevnes at Albrecht Dürer (1471-1528) var elev av Wolgemut.

Boken er, svært enkelt sagt, en verdenshistorie som starter med de bibelske beretninger, og føres fram til samtiden. Illustrasjonene er svært interessante, spesielt de mange by-prospekter.

Stedsnavnet Nürnberg gir mange assosiasjoner, som Nürnberglover og Nürnbergprosesser – men også til Richard Wagners (1813-1883) opera Mestersangerne i Nürnberg (uroppført 1868).

Man kan muligens anta at denne bok indirekte figurerer i denne opera, for i begynnelsen av tredje akt sier sceneanvisningen at (den historiske person) Hans Sachs (1494-1576)

…sitzt auf einem grossen Lehnstuhle an diesem Fenster, durch welches die Morgensonne hell auf ihn bereinscheint; er hat vor sich auf dem Schosse einen grossen Folianten und ist im Lesen vertieft.

(…sitter i en stor lenestol ved et vindu der morgensolen lyser inn på ham, foran seg på fanget har han en stor foliant (bok i folio-format) og er fordypet i lesningen).

Etter en stund legger han boken fra seg, og utbryter:

Wahn! Wahn!
Überall Wahn!
Wohin ich forschend blick’,
in Stadt- und Weltchronik,
den Grund mir aufzufinden,
warum gar bis aufs Blut
die Leut’ sich quälen und schinden
in unnütz toller Wut!

(Galskap! Galskap!
Over alt galskap!
Hvor hen jeg forskende ser
I by- og verdenskrøniken
For å forstå grunnen til at
Folk, inntil det flyter blod
Plager og flår hverandre
I unyttig, tåpelig raseri!)

Vi runder av med forspillet til første akt av Die Meistersinger, Sergiu Celibidache (1912-1996) dirigerer Münchner Philharmoniker.
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også