Kunstbilde

Carl Larsson (1853–1919)
Olje på lerret, 119 x 209 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Bildets fulle titel er Friluftsmålaren. Vintermotiv från Åsögatan 145, Stockholm

Nationalmuseums nettsider kan vi lese:

Carl Larssons stora målning Friluftsmålaren har betraktats som en programförklaring för den nordiska friluftsrealism som slog igenom på 1880-talet. Förutom att framhålla den nya praktiken att måla ute i det fria, illustrerar målningen de följder som detta medförde för de skandinaviska konstnärerna. Också i det svenska vinterklimatet förväntades de nu arbeta direkt inför motiven. Denna specifikt nordiska dimension i skildrandet av årstidsväxlingarna väckte uppmärksamhet när målningen visades i Paris 1886.

Merker man en aldri så liten humoristisk vri fra kunstnerens side?

ANNONSE

Læs også

Læs også