Kommentar

Kære venner

Da jeg for knap en halv time siden slog nedenstående kommentar op på Facebook, undrede jeg mig over, at der overhovedet ikke var reaktioner. Der plejer at være 100+. Derefter kunne jeg konstatere, at alle mine tidligere opslag var fjernet. Jeg havde heller ikke længere venner (i går havde jeg 5000) eller følgere (i går ca. 3.500).

Jeg har ikke fået nogen forklaring, men Big Tech behøver ikke forklare noget, så længe de har magten.

Her er, hvad jeg skrev:

Mette Frederiksen i store problemer
Den 10. december vil Folketingets socialistisk-radikale flertal vedtage en lov, som med tilbagevirkende kraft lovliggør regeringens lovstridige ekspropriation af minkerhvervet. Interessant fremgangsmåde. Man vil altså ved lov bestemme sandheden om og rigtigheden af fortidige handlinger – en fremgangsmåde, som vi kender fra Tysklands mørkeste dage.
Hvis man ad lovens vej kan lovliggøre ulovlige handlinger, kan man også med samme metode gøre noget ulovligt, som engang var lovligt og således straffe personer, der handlede i tillid til gældende lov.
Nye Borgerlige har derfor gjort det eneste rigtige, nemlig at aktivere Grundlovens §77, der tillader 60 folketingsmedlemmer at udskyde en lovs ikrafttræden til efter et folketingsvalg. Det skulle være en smal sag, hvis alle de folketingsmedlemmer, der stemte for NB’s mistillidsvotum, skriver under på kravet. Ellers står de borgerlige med et forklaringsproblem.
Der er også en anden interessant detalje: §77 fastslår, at sager om ekspropriation kan indbringes for domstolene, og hvis regeringens frifindelseslov ikke er trådt i kraft, må de nødvendigvis erklære ekspropriationen ulovlig.

Efter en betænkningstid bestemte Facebook sig for at genoprette kontoen!

Facebooks veje er uransagelige.

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

ANNONSE