Kunstbilde

El Greco (1541–1614)
Olje og tempera på poppeltre, 65,5 x 84 cm, Staatliche Kunstsammlungen Dresden,

El Greco var født på Kreta, som den gang var underlagt republikken Venezia, og var i første omgang utdannet som ikonmaler i den byzantinske stil.

Fra 1567 til 1570 oppholdt han seg i Venezia, der han fikk se blant annet Tizians malerier. Årene frem til 1577 tilbrakte han for det meste i Italia, før han i 1577 slo seg ned i Spania for godt.

Dateringen til en gang mellom 1570-75 antyder at bildet er malt i løpet av oppholdet i Italia, en tid før El Grecos personlige stil var etablert.

De kanoniske evangelier inneholder flere beretninger om helbredelse av blinde. Det kan godt være at inspirasjonen her er hentet fra evangeliet etter Marcus, 10, 46-52 (DNB 1930);

Og de kom til Jeriko; og da han gikk ut fra Jeriko med sine disipler og meget folk, satt Timeus’ sønn, Bartimeus, en blind tigger, ved veien, og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn! miskunn dig over mig! Og mange truet ham at han skulde tie; men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig! Og Jesus stod stille og sa: Kall ham hit! Og de kalte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå op! han kaller på dig. Og han kastet sin kappe av sig og sprang op og kom til Jesus.

Og Jesus tok til orde og sa til ham: Hvad vil du jeg skal gjøre for dig? Den blinde sa til ham: Rabbuni! at jeg må få mitt syn igjen! Da sa Jesus til ham: Gå bort! din tro har frelst dig. Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også