Kunstbilde

Fotograf ikke oppgitt, sølvgelatinkopi i Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes.

Jødiske forretningsfolk fra Wiens bydel 3 ble, umiddelbart etter Anschluss den 12 mars 1938, gjentatte ganger tvunget til, i påsyn av tallrike tilskuere, å skrubbe gatene rene. Påskuddet var visstnok at de skulle fjerne antinazistiske slagord som var malt der.

Om det jødiske nærvær i Østerrike kan man lese her.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

De blev til monstre

Servicemeddelelse

Manifest i en mørk tid

Læs også