Kunstbilde

Hans Fredrik Gude (1825-1903)
Olje på lerret, 40 x 62 cm, privateie.

Da dette bildet ble malt, var Hans Gude en godt etablert kunstner i både Norge og Tyskland. Allerede i 1854 hadde han overtatt professoratet i landskapsmaleri ved akademiet i Düsseldorf etter sin lærer Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863).

Mesteparten av sin tid tilbrakte han i Tyskland, men gjorde mange sommerbesøk i Norge.

Bildet har vært lagt ut til salg hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo – som dessverre ikke har fullstendige opplysninger om når auksjonen fant sted, eller hva tilslaget eventuelt falt på.

ANNONSE

Læs også

Læs også