Kunstbilde

Asta Nørregaard (1853-1933)
Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Gjøvik kirke.

Asta Nørregaard debuterte på Paris-salongen i 1881 med et bilde kalt L’attente de Christ, med motiv fra synoptikernes beretning om oppvekkelsen av Jairus’ datter. Senere samme år ble bildet vist i Christiania Kunstforening, og ble rosende omtalt i Aftenposten. Det resulterte i at Asta Nørregaard fikk i oppdrag å male en altertavle til den nye kirke i Gjøvik.

Under selve bildet er det følgende skriftsted (Mat 11,28) gjengitt:

Kommer hid til mig Alle som arbedje og ere besverede, og jeg vil give eder hvile!

som i DNB 1930 lyder:

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Asta Nørregaard har selv påført bildet to tekstreferanser (her gjengitt etter DNB 1930):

Esaias 61,1

Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne.

som siteres (etter Septuaginta) i evangeliet etter Lukas 4, 17-18

Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.

Bildet illustrerer ingen spesiell bibelsk beretning, og kan sees som en generell fremstilling av Jesus som frelser og frigjører. Den knelende rødhårede kvinne nederst til høyre er nok Maria Magdalena – kanskje i rollen som Lukasevangeliets (7, 37-38) synderinne:

Og se, det var en kvinne der i byen, som var en synderinne, og da hun fikk vite at han satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabaster-krukke med salve og stod bak ved hans føtter og gråt, og begynte å væte hans føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår og kysset hans føtter og salvet dem med salven.

ANNONSE

Læs også

Læs også