Kommentar

Til det berømte udsagn af Karl Marx´s hører en moderne fortsættelse: Og marxisme er opium for de intellektuelle, det vil sige den del af eliten der styrer og fodrer DR, der så igen er blevet en slags opium for folket.

”Kritikken af religionen er forudsætningen for al kritik… Den religiøse elendighed er på én gang udtryk for den virkelige elendighed og protest mod den virkelige elendighed. – Kritikken af religionen er således kimen til kritikken af den jammerdal, hvis helgenglorie religionen er.« .

Sådan lyder det gamle bonmot fra Marx (1844), som venstreorienterede i alle lande har citeret i tide og utide, og det har da også haft en vis gyldighed helt op til omkring 1990. Herefter sker der et vigtigt skift.

Som vi ved faldt Berlinmuren (november 1989), arbejderklassen var for længst blevet borgerliggjort, kommunismen som virkeliggjort ideologi havde vist sit sande ansigt, så herefter opstod det store ideologiske tomrum for venstrefløjen. Jøderne havde kastet offerglorien af sig med seks-dages- krigen og de behøvede ikke længere de særrettigheder en offerstatus kan give. Herefter blev de/jøderne betragtet som årsag til Mellemøstens elendigheder, fra fattigdom til politisk tyranni.

ANNONSE

Selvom denne del af verden i forvejen var stærkt religiøs, blev den yderligere radikaliseret i 1979 med revolutionen i Iran, hvorefter ethvert tilløb til menneskerettigheder, (politisk og seksuel) ligestilling, ytringsfrihed, tros- og talefrihed blev fejet af banen. Og hvad der begyndte i Teheran bredte sig med lynets hast til den resterende del af den arabiske verden…og i Europa, hvor religionen også havde sine apostle Vesten og Israel var skyld i hele regionens elendighed, ja vel i grunden i hele Ummaens elendighed. Men fordi arabisk kultur var blevet offergjort lavede man en mindre revision af det marx`ske udtryk. Den kristne religion er opium for folket, den islamiske er en nødvendig kulturel ramme for et undertrykt folk.

Siden den franske revolution har der ikke været grænser for hvor meget og hvor dybt man kunne kritisere og nedgøre kristendommen, Europas egen religion, som i sin sekulariserede form trods alt har været et uundværligt element i fundamentet for den vestlige kultur. Sammen med Athen (filosofisk og politiske tænkning), Jerusalem (jødedommen) og Rom (statsdannelse) har Europa udviklet den kultur der i dag en den mest succesrige på kloden. Ikke alle deler dette synspunkt. Eliterne, de meningsdannende nyder i enestående grad at nedgøre og latterliggøre kristendommen, men hvad er det da med islam, der betager dem så meget? Først og fremmest er det offergørelsen, Mellemøstens folk er som bekendt ofre for vestlig kapitalisme, israelsk imperialisme, genstand for frygtelige karrikaturtegninger, nedgørende og forhånende ytringer, DFs evige hetz med mere. Læg disse ting sammen, og vi må forstå, at denne religions apostle må gribe til sværdet og halshugge …..og ad bagvejen indføre religiøse domstole, der står over Grundloven, kun de selvgode tør ikke se dette i øjnene!

Og her kan vi med god ret spørge: Lider vi som Marx af en brist i sindet, nemlig troen på at øget indsigt og udsyn gør os mere fornuftige? Trods ethvert forsøg på at fortie og bortforklare denne virkelighed, må det være klart for enhver, der tør åbne øjnene, at en fortsat import af migranter kun fører til øget vold, kaos, bandekrige og trusler og imperativer om at rette ind. Seneste i Holland  hvor skeptiske politikere kan ”skrubbe ad helvede til”! Ghettoisering, fatwaer, bandekrige, demonstrationer med mere gør det svært at lukke øjnene for hvor vi bevæger os hen. Og her hører jeg til dem som mener, at det er de ledende politikere i henholdsvis DK, Holland, Sverige og Frankrig vi skal rette opmærksomheden mod. Læs fx Henrik Jensen, der i JP.dk skriver, at

”Før borgerligheden danner åben front mod den statsfinansierede røde folkeopdragelse (uddannelse/medier), og kæmper hårdt for at stoppe influx af nye røde vælgere (indvandring), så forsvinder den nationale borgerlighed år for år. Liberale Simon Emils foragt for Nye Borgerlige er et myggestik, i forhold til den store kræftknude: Hele generationer skoles ind i en offentlighed hvor konservatisme er et negativt ladet begreb. Man kan tale danskheden op, men hvis vælgerne ikke er danskere, eller socialister/liberalister der foragter Kongeriget Danmark, så er kampen tabt.”

Jeg er enig i alt dette. Når jeg fx ser og læser om hvordan Venstre anført af en ny mediedarling hellere vil flette fingre med DRV (M. Østergaard) så vil der ikke være en opposition i sigte i lang tid frem over, idet DF, NB, og C ikke har tilstrækkelige mandater til at rette skuden op og ændre på de venstreorienterede dagsordener. Om befolkningen er enig i dette ved jeg ikke, blot kan jeg se, at de har stemt en centrum-venstre-regering til magten, som har medierne med sig og derfor kan sidde en rum tid endnu. Og så længe denne regering er ved magten med eller uden Corona vil der ikke ske ændringer i indvandringsspørgsmålet. Vi vil få flere migranter (idet alt går mod værre i MØ), vold, kriminalitet vil stige, skolesystemet vil blive ramt af segregering, der vil blive bygget flere moskeer, krav om nye rettigheder og øget indflydelse på fordelingspolitikken med mere
Og så er vi tilbage ved min overskrift: Religion er opium for folket.

Hvor andre folkeslag har religioner med myter, fortællinger og moralske leveregler, har vi i Danmark, Sverige og Norge de nationale tv-kanaler, herhjemme DR. Denne stat i staten har nu så mange kanaler, der dækker alle aldersgrupper, erhverv og interesseorganisationer, at den semireligiøse hjernevask med garanti når ind bag en svækket fornuft og der planter godhedens kulturradikale (ti) bud, hvoraf de vigtigste lyder:

1. Du skal bekende dig til det multikulturelle samfunds værdirelativisme. Den er vejen til en globaliseret verden befriet for den nationale chauvinismes fordomme og selvtilstrækkelighed.
2. Du skal ikke lade landets lovgivning stille sig i vejen for din trang og pligt til at udøve godheden. Med godheden som ledestjernen legitimerer den uden besvær kriminelle handlinger som stening, menneskesmugling og mindreåriges tvangsægteskaber

3. Du skal bagatellisere og latterliggøre bekymrede nationalister, der mener, at det danske samfunds sammenhængskraft ødelægges af det multikulturelle samfunds værdipluralisme. Disse chauvinistiske nationalister er de ringest uddannede, de er ikke stuerene, og de har som fascister i svøb intet krav på respekt.

ANNONSE