Kunstbilde

Aleksandr Andrejevitsj Ivanov (1806-1858)
Teknikk og format ikke oppgitt, vannfarger på papir (?). Tretjakov-galleriet, Moskva

Russisk titel: Явление Христа Марии Магдалине после воскресения – Javljenije Khrista Marii Magdalinje poslje voskresenija – Kristus viser seg for Maria Magdalena etter oppstandelsen.

Det er nærliggende å anta at dette er en forstudie til det store maleriet (1835) med samme motiv, som vi finner i Det russiske muséet i St. Petersburg.

Det tekstlige grunnlag finner vi i evangeliet etter Johannes 20, 11-18, (Norsk Bibel 88/07):

Men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham! Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.

Et par bemerkninger til teksten. Som regel gjengis μη μου απτου – mi mou aptou i vers 17 med Rør ikke ved meg! Vulgata har den latinske ekvivalent Noli me tangere! – og da den hellige Hieronymus oversatte NT fra koini til latin en gang rundt år 400, var begge levende språk. Så Vulgata har en betydelig autoritet. Men det kan argumenteres for at Hold meg ikke tilbake! er like dekkende.

Grunnteksten sier intet om at rabbuni er hebraisk, men opplyser at det betyr διδασκαλε – didaskale, som også lar seg gjengi med lærer (vi har faktisk didaktisk og didaktikk som lånord fra gresk).

ANNONSE

Læs også

Læs også