Kunstbilde

Foto: Jonas Haugsvold

Kulturhuset Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus som utgjør et kvartal i Hausmanns gate 34-42 i Oslo sentrum.

Hausmania ble opprettet i 2000 og har som formål å tilrettelegge for kunst. I dag tilbyr de rimelige arbeidsrom, atelierer og konsertlokaler.

Høsten 1999 ble Hausmanns gate 40 okkupert av Boligaksjonen 2000, som senere endret navn til Vestbredden. Huset fungerte som bolig for et tyvetalls mennesker. Vinteren 2000 tok de kontakt med Statsbygg, som da eide bygningene, for å leie Hausmanns gate 34-38 og Brenneriveien 1 til kulturhusformål. De første kunstnerne tok bygget i bruk våren 2001, og inngikk en leieavtale med Statsbygg for deler av bygningsmassen.

I mai 2004 kjøpte Oslo kommune eiendommene av Statsbygg for 12 millioner kroner. Byrådet startet arbeidet med omregulering av eiendommen til kulturformål basert på økologiske og bærekraftige prinsipper. Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk ansvaret for forvaltningen av eiendommen og forhandlet senere frem en ny leieavtale med brukerne for den delen av bygningsmassen som var tatt i bruk til kunstnerformål. Etatens standardavtale måtte da endres på enkelte punkter, blant annet som følge av kunstnernes behov for å utsmykke bygningsmassen i tråd med egne estetiske prinsipper.

Bildet er tatt fra Brenneriveien.

ANNONSE

Læs også

Læs også