Kommentar

Hans Andersen Brendekilde: Udslidt fra 1889. Vi lever som om det der er bag os aldrig kan komme igen. Vi er uden historisk bevidsthed og derfor forsvarsløse. Nu genindføres hierarkier og klasseskel som vi troede os færdige med. Vi ser hvem der kan tale og hvem der skal holde mund. Det er en type tristesse over det nye landskab som vi kan genfinde i Brendekildes billede. Kunsten er altid trøst.

 

Til menneskets natur hører også en slavenatur: Vi kan presses til at afgive vores frihed umærkeligt.

De institutioner, der skulle passe på os, deltager nu i et spil for at vi ikke skal reagere på at en anden kultur trænger sig ind og dominerer vores territorium og hverdagen.

Historien om buschaufføren, der blev slået ihjel i Bayonne og den danske dreng, der ydmyges på et toilet på Borgen Shopping i Sønderborg. I begge tilfælde mørklægger medierne, hvem der står for volden, til trods for at folk aner det.

ANNONSE

Folk spørger sig selv: Hvorfor må vi ikke vide det? Hvorfor beskytter medierne voldsmænd?

Ikke-vestlige, først og fremmest muslimer, kommer hertil med en dominansadfærd. De kræver ikke bare at blive hørt. De vil være dominerende. Det skaber store spændinger i samfundet.

Den ydmygelse, de udsætter danskere for med deres kriminalitet, genspejler holdninger som folk ser også i andre sammenhænge. De kender den igen. Volden får danskerne til at se forskellen på dansk og islamisk kultur klarere.

Myndighederne og medierne er bange for hvad befolkningen kan finde på den dag, den har fået nok.

Det er en fuldstændig forkert rækkefølge. De har selv undladt at tage et opgør med dominanskulturen. Efterladenheden er gået dem i blodet.

Dermed bliver befolkningen et problem, for den har de ikke rigtig kontrol over.

Svaret bliver at dyrke slavenaturen hos menneskene frem. Den findes som et historisk potentiale. Vi har levet som trælle op gennem århundreder og vi kan fremdeles vende tilbage til trældommen.  At det kan ske midt i vores moderne virkelighed er ufatteligt. Men det bliver stadig tydeligere, at det er det medier og myndigheder har gang i.

De ofrer hellere befolkningen end at tage et opgør med en ny dominanskultur, der trænger ind i landet og underlægger sig det.

Tro ikke, at dette ikke er en alvorlig trussel. Alle mennesker har denne slavenatur i sig. Det kræver en indsats at blive fri og bevare og forsvare friheden.

Forstå at ikke bare din egen frihed, men hele Danmarks er truet.

 

 

Oversat af Karsten Søberg

ANNONSE