Kunstbilde

Howard Chandler Christy (1873-1952)
Olje på lerret, ca. 6 x 9 meter, East Stairway, House of Representatives wing, United States Capitol, Washington D.C.

Engelsk titel: Scene at the Signing of the Constitution of the United States.

Identifikasjon av de enkelte avbildede finnes her.

Den nordamerikanske Uavhengighetserklæringen ble undertegnet den 4. juli 1776, som siden da har vært USAs nasjonaldag, en klar parallell til undertegningen av den norske Grundloven, som ble undertegnet den 17. mai 1814.

Men i ettertid har det blitt en del komplikasjoner. Undertegnerne ved begge anledninger var menn – overveiende middelaldrende – og sammensetningen var i begge tilfeller (skal vi si) etnisk homogen. Flere av de amerikanske undertegnere var endog slave-eiere. Ingen av Eidsvoldsmænderne holdt seg visstnok med slaver, men den grunnlov de vedtok var klart antisemittisk, Nå er både slaveri og jødeparagraf opphevet. Og disse etter vår tids oppfatning beklagelige sider har hittil aldri forhindret feiring av disse merkedager.

ANNONSE

Læs også

Læs også