Kunstbilde

Mathias Blumenthal (c.1719-1763)
Olje på lerret, 53 x 69 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Som tidligere nevnt kom den tysk-ættede danske maler Mathias Blumenthal til Frederikshald (Halden) en gang på 1740-tallet. Det er kjent at han der malte både portretter og byprospekter, og noen av dem er bevart. I 1749 ble han kalt til Bergen, og tilbrakte resten av sitt liv der som portrett- og dekorasjonsmaler.

Denne, etter undertegnedes skjønn ikke spesielt dyktige kunstner, har blitt dagsaktuell på grunn av en usedvanlig tøvete fortolkning av hans allegoriske maleri Justitia (1762) i Bergen Rådhus. Skikkelsen fru Justitia tråkker på, er ikke en mann av afrikansk opprinnelse, men en av furiene fra gresk-romersk mytologi, også kalt eumenidene eller erinnyene (hevngudinner), ved navn Tisifoni – som kunstneren selv forklarer i en omtale av bildets motiver.

Interessen for norske prospekter tok for alvor fart mot slutten av 1700-tallet, og her utmerket to andre danske malere, Erik Pauelsen (1749-1790) og Christian August Lorentzen (1749-1828) seg spesielt.

ANNONSE

Læs også

Læs også