Kunstbilde

Paolo Veronese (1523–1588)
Olje på lerret, 555 x 1310 cm, Gallerie dell’Accademia, Venezia.

Dette bildet var i første omgang tenkt som en fremstilling av Nattverden, slik den er omtalt i de synoptiske evangelier. Men Veroneses noe frie fremstilling falt Inkvisisjonen tungt for brystet, og de innkalte ham til et forhør. Nærmere om dette forhøret kan vi lese her.

Det hele endte med at Veronese bare endret bildets titel til Festen i Levis hus, som nevnes i evangeliet etter Lukas 5,27-29, og Inkvisisjonen aksepterte det.

Derefter gikk han ut, og han så en tolder ved navn Levi sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han forlot alt og stod op og fulgte ham. Og Levi gjorde et stort gjestebud for ham i sitt hus, og der var en stor mengde toldere og andre som satt til bords med dem.

Men bildet er altså opprinnelig tenkt som en skildring av Nattverden, slik den her er beskrevet i evangeliet etter Matthaeus 26, 20-29 (DNB 1930):

Men da det var blitt aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de åt, sa han: Sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig. Og de blev meget bedrøvet, og begynte å si til ham hver for sig: Det er da vel ikke mig, Herre? Han svarte og sa: Den som dypper hånden i fatet sammen med mig, han skal forråde mig. Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Da svarte Judas, som forrådte ham: Det er da vel ikke mig, rabbi? Han sa til ham: Du har selv sagt det.

Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle derav! For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier eder: Fra nu av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders rike.

ANNONSE

Læs også

Læs også