Dag: 8. april 2020

Paolo Veronese (1523–1588) Olje på lerret, 555 x 1310 cm, Gallerie dell’Accademia, Venezia. Dette bildet var i første omgang tenkt som en fremstilling av Nattverden, slik den er omtalt i de synoptiske evangelier. Men Veroneses noe frie fremstilling falt Inkvisisjonen tungt for brystet, og de innkalte ham til et forhør. Nærmere om dette forhøret kan […]

Les Mer...

De første tilfellene av den nye virusinfeksjonen i Wuhan ble oppdaget i midten av november i fjor, men Beijing fortalte ingenting. Da det gjaldt president Trump, ba han om å sende et forskerteam 6. januar, som ble avvist.

Les Mer...

As the coronavirus unleashes economic shockwaves across Europe, the European single currency, the most visible symbol of European unification, is facing collapse. The eurozone — a monetary union of 19 of the 27 Member States of the European Union that have adopted the euro as their common currency — is being buffeted not only by […]

Les Mer...