Kunstbilde

Litografi etter forelegg av Adolph Tidemand (1814-1876), gjengitt første utgave av plansjeverket Norge fremstillet i Tegninger, som ble trykket hos Em.Bærentzen & Co.Lith.Institut i København og utgitt av Christian Tønsberg (1813-1897) i Christiania 1848, med tekst av ingen ringere enn Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885).

En ny utgave ble publisert i 1855. Det er nærliggende å anta at dette verket inngikk i den norske kulturelle nasjonsbygging som gikk forut for unionsoppløsningen i 1905.

ANNONSE

Læs også

Læs også