Kunstbilde

Ivan Nikolajevitsj Kramskoj (1837-1887)
Olje på papir montert på kartong, 18,5 x 26,2 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva.
Russisk titel: Христос в пустыне. Эскиз – Khristos v’pustynje. Eskiz – Kristus i ørkenen. Skisse.

Dette er en skisse til Kramskojs kanskje best kjente maleri, Kristus i ørkenen, fra det samme år, også i Tretjakov-galleriet.

Beretningen om Jesu 40 dager i ørkenen, og møtet med selve Den onde finner vi i de tre synoptiske evangelier. Marcus er ganske knapp (1,12-13):

Og straks drev Ånden ham ut i ørkenen, og han var i ørkenen og blev fristet av Satan i firti dager, og han var hos de ville dyr; og englene tjente ham.

Matthaeus har flere detaljer (4, 1-11)

Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet firti dager og firti netter, blev han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød! Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Da tok djevelen ham med sig til den hellige stad og stilte ham på templets tinde, og sa til ham: Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.

Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig. Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

Lukas (4, 1-13) gjentar Matthaeus med små tilføyelser:

Men Jesus vendte tilbake fra Jordan, full av den Hellige Ånd, og han blev av Ånden ført om i ørkenen og i firti dager fristet av djevelen. Og han åt intet i de dager, og da de var til ende, blev han hungrig.

Da sa djevelen til ham: Er du Guds Sønn, da si til denne sten at den skal bli til brød! Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.

Og djevelen førte ham op på et høit fjell og viste ham alle verdens riker i et øieblikk. Og djevelen sa til ham: Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil; vil nu du falle ned og tilbede mig, da skal det alt sammen være ditt. Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.

Og han førte ham til Jerusalem og stilte ham på templets tinde og sa til ham: Er du Guds Sønn, da kast dig ned herfra! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. Og Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud.

Og da djevelen hadde endt all fristelse, vek han fra ham for en tid. Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea, og rykte om ham kom ut over hele landet deromkring.

ANNONSE

Læs også

Læs også