Kunstbilde

Francis Frith (1822-1898)
Albuminkopi fra våtplatenegativ, Metropolitan Museum of Art, New York.

Hermon er nevnt 15 ganger i GT, blant annet i Salomos høysang 4,8 (DNB 1930):

Kom med mig fra Libanon, min brud, kom med mig fra Libanon! Sku ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes boliger, fra panternes fjell!

Fjellet er ikke nevnt ved navn i NT, men det har blitt forstått dit hen at det må ha vært stedet for de synoptiske evangeliers beretning om Jesu forklarelse, her i evangeliet etter Marcus, 9, 2-10 (DNB 1930)

Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell for sig selv alene. Og han blev forklaret for deres øine, og hans klær blev skinnende, aldeles hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre klær så hvite. Og Elias viste sig for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Og Peter tok til orde og sa til Jesus: Rabbi! det er godt at vi er her; la oss gjøre tre boliger, en til dig, og en til Moses, og en til Elias! Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet. Og en sky kom og overskygget dem, og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den elskede; hør ham! Og med ett, da de så sig om, så de ikke lenger nogen hos sig uten Jesus alene. Og da de gikk ned av fjellet, bød han dem at de ikke skulde fortelle nogen hvad de hadde sett, før Menneskesønnen var opstanden fra de døde. Og de holdt fast ved det ord, og de talte sig imellem om hvad det er å opstå fra de døde.

ANNONSE

Læs også

Læs også