Kunstbilde

Francis Frith (1822-1898)
Albuminkopi fra våtplatenegativ, Minneapolis Institute of Arts., signert og datert 1858.

Før teknikken med forstørrelse av negativer ble kjent, måtte man basere seg på  kontaktkopier som ville ha samme størrelse som negativet, og for et stort bilde måtte man ha et stort negativ. Mammutplaten, som her er benyttet, var på rundt 30 x 40 cm, men det ble ikke etablert noen fast standard.

Som vi kan se, er sfinxen ikke helt frilagt da bildet ble tatt.

Francis Frith er særlig kjent for sine dokumentasjoner fra Midt-Østen, både fra Egypt, Det hellige land og Syria, steder som de fleste tidligere stort sett bare var kjent fra de bibelske tekster.

Knapt noen byggverk er det spekulert så mye rundt som de egyptiske pyramider, og selv blant de lærde er det ikke full enighet på alle punkter. Hvordan man klarte å bygge dem, er det mange hypoteser rundt – for ikke å snakke om mer eller mindre ville fantasier.

ANNONSE

Vi får bare konstatere at de står der, som en annen besøkende i Egypt formulerte det – Ab esse ad posse og saa videre forræsten – fra eksistens kan man slutte til mulighet (fra fjerde akt av Ibsens Peer Gynt).

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også