Kunstbilde

Kalkstein fra Lorraine/Lothringen.
Høyde 127 cm, bredde 108 cm og tykkelse 18 cm.
Rheinisches Landesmuseum, Bonn/Wikimedia Commons

Slaget i Teutoburgerwald fant sted i september år 9. Det er omtalt blant annet av Suetonius i kapitel 23 under Augustus. Tre romerske legioner under Varus ble utslettet av germanske krigere ledet av Arminius/Hermann.   Dette førte til at den romerske ekspansjon nordover stanset for godt. En av de romerske soldater som falt her, var centurionen Marcus Caelius. Slik det antydes på minnesteinen, ble hans levninger ikke funnet.

Den latinske innskrift lyder, med restaureringer og underforståtte forkortelser:

M[ARCO] CAELIO TITI F[ILIO] LEM[ONIA TRIBV] BON[ONIA]
P[RIMVS] O[RDO] LEG[IONIS] XIIX ANN[ORVM] LIII S[EMISSIS]
OCCIDIT BELLO VARIANO OSSA
[HIC I]NFERRE LICEBIT P[UBLIVS] CAELIVS T[ITI] F[ILIVS]
LEM[ONIA TRIBV] FRATER FECIT

For Marcus Caelius, Titus’ sønn, av Tribus Lemonia, fra Bononia (Bologna), centurion i den attende legion, 53 og et halvt år, falt i Varus-krigen. Hans ben må legges her. Publius Caelius, sønn av Titus, av Tribus Lemonia, hans bror. gjorde (dette minne).

De to portrettbyster på sidene er navngitt som M(ARCUS) CAELIVS L(IBERTUS) PRIVATUS og M(ARCUS) CAELIVS M(ARCI) L(IBERTUS) THIAMINVS, etter alt å dømme to frigitte slaver, som også kan ha falt i det samme slaget.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

De smarte smutter i Sverige

Læs også