Kunstbilde

Antoin Sevruguin (1851-1933)
Albuminkopi fra glassplatenegativ, 17,5 x 23,3 cm, Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives, Washington DC.

Anton Vasilievitsj Sevrjugin (som han het på russisk) var sønn av russisk ambassadepersonell i Teheran, av armensk og georgisk avstamning. Han ønsket primært å bli maler, men etter farens død begynte han som fotograf for å kunne forsørge sin mor og sine søsken. Han opprettet et studio først i Tabriz, og senere i Teheran, og gjorde dessuten flere reiser i Persia. Foruten persisk behersket han flere andre språk, og hadde små problemer med å komme i kontakt med de forskjellige etnisiteter, som foruten persere også omfattet jøder, assyrere, armenere, kurdere og azerier.

Dessverre ble mange av hans bilder ødelagt i 1908, men rundt to tusen ble bevart – og konfiskert av den daværende shah, Mohammad Ali Qajar (avsatt 1909). Sevrjugins datter klarte å sikre seg 696 av hans negativer – muligens gjennom bekjentskap med den siste shah, Mohammed Reza Pahlavi (avsatt 1979).

Om den meget unge dame, hennes smykker og øvrige dekorasjoner kan vi lese her og her.

Det ser hverken verre eller bedre ut enn at det etter alt å dømme er tale om en barnebrud, og at bildet er tatt noen dager etter bryllupet. Noam Sienna har dette å bemerke:

ANNONSE

This photograph was already familiar to me, but I didn’t realize it was by Sevruguin, so it was a delight to come across it again. It shows a Jewish village girl bedecked with elaborate silver jewelry, a large floral wrap (‘abayye), and hennaed fingernails.

Her large disk and sheath amulets suggest that she is from the western part of Iran, perhaps near Kermanshah, Tabriz, or Hamadan, all areas with large Jewish communities. Sevruguin’s first studio was in Tabriz; did he photograph her there? Or was this picture taken on one of his photographic expeditions?

It is likely, because of her threaded eyebrows and forehead ornament (mu-band), that she is a newlywed bride; her hennaed nails suggest that it is about a month after her wedding (Sahim’s description says that she is “dressed up for her wedding,” 2002, pg. 180, but given her hennaed nails it seems likely that the photo was taken a few weeks after the ceremony).

ANNONSE

Læs også

Læs også