Kunstbilde

Theodor Kittelsen (1857-1914)
Lavering, blyant, penn og sort stift på papir, format ikke oppgitt, Lillehammer kunstmuseum.

Illustrasjon til Svartedauen (utgitt 1901), med Kittelsens egne tekster. Den kan leses som digibok hos Nasjonalbiblioteket. Det kan se ut som om kunstneren har hentet inspirasjon fra Urnes stavkirke, men på et meget fritt grunnlag.

Det er tredje søndag i advent, og den tilhørende tekst er hentet fra evangeliet etter Matthaeus, 11, 2-11 (DNB 1930).

Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av mig.

Da nu disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden? Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se et menneske klædd i fine klær? Se, de som går i fine klær, er i kongenes hus. Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier eder, endog mere enn en profet. Det er ham det er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei for dig.

Sannelig sier jeg eder: Nogen større enn døperen Johannes er ikke opreist blandt dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.

Dagens koral fra Johann Sebastian Bachs lille orgelbok (Orgelbüchlein) er Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn (BWV 601). Organisten er Wolfgang Zerer (f.1961).

https://www.youtube.com/watch?v=HtDkbtkVFxY

ANNONSE

Læs også

Læs også