Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472–1553)
Olje og tempera på lindetre, 139 x 54 cm, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Lucas Cranach den eldre var i mesteparten av sitt liv hoffmaler hos kurfyrstene av Sachsen, og hadde et stort verksted der både hans sønn Lucas den yngre (1515-1586) og flere assistenter og lærlinger deltok i arbeidet.

Det er ofte vanskelig å avgjøre hvem som malte de enkelte bilder – selv om noen er datert og signert, er det ingen garanti for at ikke andre gjorde mesteparten av arbeidet, og mesteren gjorde de siste strøk før han signerte.

Populære motiver, som Adam og Eva, eksisterer i flere kopier og variasjoner. Man kan mistenke at dette var en akseptert måte å gjengi nakne mennesker på – og studiet av det nakne menneske har opp gjennom tidene vært svært viktig i utdannelse av kunstnere. Den bibelske beretning bildet illustrerer, finner vi i Første Moseboks 3. kapitel.

ANNONSE

Elisabeth Ohlson Wallins verk Paradiset skapat 2012 som nu har skänkts till S:t Pauli Kyrka i Malmö. Foto: Karin Rosvall

Det hevdes at bakgrunnen for dette (skal vi si) produktet, som vi nylig omtalte her er: ifølge SVT reformasjonskunstneren Lucas Cranachs verk «Adam og Eva».

Hvilken Cranach er ikke nevnt – og det finnes utallige skildringer av Adam og Eva fra Cranach-verkstedet. Og det lar seg heller ikke gjøre å finne noe Cranach-bilde, uansett fra hvem av dem, som har den fjerneste likhet.

ANNONSE

Læs også

Læs også