Kunstbilde

Xylografi etter fotografi av Peter Petersen (1835-1894), publisert i Illustreret Nyhedsblad.
12,2 x 15,9cm, Byhistorisk samling, Oslo Museum

Gamle Aker kirke (c.1130-60?) antas å være den eldste bygning i Oslo som fortsatt står. Sitt nåværende utseende, med tårnet, fikk den ved en omfattende restaurering i 1860. Peter Petersens fotografi er bevart. Det er en saltkopi etter et våtplatenegativ. En saltkopi lages, enkelt sagt, på papir innsatt med sølvklorid og/eller sølvjodid, og var i bruk inntil det ganske snart ble erstattet med albuminpapir, der de lysfølsomme sølvsaltene inngikk i en emulsjon basert på eggehvite.

Knut Johannessen, seniorrådgiver i Riksarkivet, har blant annet dette å si om bildet:

Bildet befinner seg i privatarkivet til litteraten Paul Botten-Hansen, som døde i 1869. Han var blant annet redaktør for ukebladet Illustreret Nyhedsblad. Riksarkivet kjøpte arkivet etter ham og fikk noe av bladets arkiv med på kjøpet, deriblant underlagsmaterialet for enkelte illustrasjoner. I bladet måtte bildene gjengis som stikk eller xylografier, men i dette tilfellet er altså originalen et fotografi, ett av de eldste i Riksarkivet.

Dessverre har bildet blitt brettet – men den ukjente bretter lot bretten følge overkanten av gjerdet i forgrunnen.

Xylografen har tilføyd skyer – noe en våtplate ikke var i stand til å fange opp med de lange eksponeringstider som den gang var nødvendig.

ANNONSE

Læs også

Læs også