Kunstbilde

Kitty Kielland (1843-1914)
Olje på lerret, 125,5 x 80 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Kitty Kielland (døpt Christine) var forfatteren Alexander Kiellands (1849-1906) søster, og en av de fremste norske landskapsmalere på slutten av 1800-tallet. Svært mange av hennes motiver er hentet fra Jærens torvmyrer.

Man nevner ofte Kitty Kiellands nære vennskap med Harriet Backer (1845-1932), som hun delte leilighet med i München 1875-78, og senere i Paris 1879-89.

I Folketellingen for 1910 finner vi begge to bosatt i Hansteens gate 2 på Ruseløkken i Kristiania, rett ovenfor Dronningparken. Den gamle bygningen ble revet i 1969, og erstattet med et nytt kontorbygg. Det er satt opp et minneskilt for Harriet Backer – men dessverre intet for Kitty Kielland.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også