Kunstbilde

Lars Hertervig (1830-1902)
Akvarell og gouache på papir, 32 x 49,5, privateie.

Dette bildet ble lagt ut ved Grev Wedels Plass Auksjoner den 30. november 2015, der tilslaget falt ved NOK 190 000,-, noe under prisantydningen som var NOK 2-300 000,-.

Kort fortalt fikk Lars Hertervig i 1850 anledning til å begynne ved Den Kongelige Tegneskole i Christiania, og, trolig i 1851 gikk veien til Hans Gude i Düsseldorf. I 1854 reiste han tilbake til Norge, antagelig på grunn av den psykiske lidelse som skulle plage ham resten av livet. Det var i alle fall i dette år han fikk diagnosen melancholia (ekstrem depresjon). I 1856 ble han innlagt på Gaustad sykehus med diagnosen dementia praecox – nærmest schizofreni. I 1858 ble han utskrevet som uhelbredet, ble umyndiggjort og havnet på fattigkassen. Han hadde ikke lenger råd til skikkelige materialer – men brukte det han måtte finne av papp pg papir, ofte klistret sammen til større ark. Han fortsatte å male så lenge han levde, og i hans kunst finner vi ikke en slik dramatisk endring som lar seg påvise i hans svenske malerbrødre Ernst Josephsons (1851-1906) og Carl Fredrik Hills (1849-1911) bilder.

ANNONSE

Læs også

Læs også