Kunstbilde

Lars Hertervig (1830-1902)
Olje på lerret, 69,5 x 61,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Ved siden av Peder Balke (1804-1887) er Lars Hertervig kanskje den mest særpregede norske maler på 1800-tallet. Her har kunstneren fremstilt sitt fødested, Borgøya i Tysvær, Rogaland.

Bare 24 år gammel ble Lars Hertervig diagnostisert som sinnssyk – men det er fortsatt diskutert i hvilken variant og i hvilken grad. Det er argumentert overbevisende for at hans sykdom ikke preget hans bilder, i motsetning til hos hans svenske malerkolleger Ernst Josephson (1851-1906) og Carl Fredrik Hill (1849-1911). Man ser Lars Hertervig snarere som en representant for en proto-modernisme.

ANNONSE

Læs også

Læs også