Kunstbilde

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857)
Blyant, akvarell og lavering på papir, 21,6 x 34 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Kunstneren har selv datert tegningen til juli 1844.

I tiden som har passert siden tegningen ble laget, har det skjedd store forandringer i bybildet. Mesteparten av bebyggelsen i Grændsen er skiftet ut eller endret, og Vor Frælsers Kirke, reist i årene 1694-97 – siden 1950 med rang som Oslo domkirke – har gjennomgått endringer og restaureringer, den mest omfattende på 1850-tallet, da tårnet ble forhøyet og spiret tilføyet.

Det eneste i Grensen som er nogenlunde uendret, i det minste i eksteriøret, er nummer 1, der vi i dag finner Stortorvets Gjæstgiveri, som ikke er synlig i Dahls lille skisse. Men sentralt i bildet kan vi se nummer 8, kjøpmann Kjos’ gård, reist ca. 1800 på noe eldre fundamenter. Noen vil kanskje erindre at vi der en gang fant den meget velassorterte kaffe- og teforretningen Nektar – som dessverre forsvant en gang på 1980-tallet, så vidt jeg erindrer.

ANNONSE

Læs også

Læs også