Kunstbilde

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Penn og sepia over blyant, 23,5 x 15,1 cm, Thorvaldsens museum, København.

Motivet er hentet fra gresk mytologi, og er en del av beretningen om den trojanske krig.

Kort fortalt var det en splittelsesmakerske som ga de greske gudinner et gulleple med påskriften Til den vakreste. Dette skapte selvfølgelig en del uenighet, så den endelige vurdering ble overlatt prins Paris av Troja, og guden Hermes tok med seg gulleplet og de tre gudinner Hera, Athene og Afrodite til ham.

De tre gudinner forsøkte selvfølgelig å bestikke Paris, Hera lovet makt, Athene visdom, men Afrodite lovet ham verdens vakreste kvinne til fru. Og det kunne ikke Paris stå for, og ga eplet til Afrodite.

Dronning Helena av Sparta ble regnet som datidens vakreste kvinne – men det var unektelig et problem at hun allerede var gift med kong Menelaos. Men Paris avla et besøk i Sparta, og røvet like godt dronningen med seg. Og så hadde man casus belli for den trojanske krig, som skal ha pågått i ti år.

ANNONSE

I tegningen ser vi fra venstre Hermes med sin stav, en sittende Paris med frygisk lue, Afrodite som mottar eplet, og de to tapende gudinner – samt både en hund og en del ukjente putti (som slike mytologiske småbarn kalles både på italiensk og blant kunsthistorikere).

Litt Offenbach med Jussi i sakens anledning:
ANNONSE

Læs også

Læs også