Kunstbilde

Rembrandts (1606-1669) verksted.
Olje på lerret, 195,7 x 97,8 cm, National Gallery of Art, Washington DC

Beretningen om Josef og Potifars fru finner vi i det 39. kapitel av Første Mosebok, her etter DNB 1930:

Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med sig dit. Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren. Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender. Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken. Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.

Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig! Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?

Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem.

Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede.

Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet. Men Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter og gav ham yndest hos fengslets overopsynsmann. Og fengslets overopsynsmann satte Josef til å se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjøres der, det gjorde han. Fengslets overopsynsmann så ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.

I selve teksten er det ikke nevnt hvor vidt Josef selv var til stede da Potifars ikke navngitte hustru (noen ganger spøkefullt omtalt som Poti-mor) fremsatte sin falske anklage. Vi legger ellers merke til at Potifar er fremstilt i tyrkisk antrekk – tyrkerne var som kjent ille likt i Europa både før og etter 1600-tallet.

Det er alminnelig antatt at dette bildet er utført av mesterens assistenter, etter hans skisser og øvrige instrukser.

ANNONSE

Læs også

Læs også