Kunstbilde

Hans Ditlev Franciscus von Linstow (1787-1851)

Blyant, penn, akvarell og lavering på papir, 32,1 x 47 cm, Nasjonalmuséet, Oslo
Denne tegning er tidligere feilaktig tilskrevet Jacob Edvard Munch (1776-1839).

Hans Ditlev Franciscus (Frants) von Linstow var en danskfødt jurist, offiser og arkitekt med tyske aner. Etter 1814 slo han seg for godt ned i Norge, og er spesielt kjent som hovedarkitekt for Det kongelige Slot i Christiania/Oslo, reist i årene 1824-49 (med senere tilføyelser og endringer).

Flere av Linstows arbeider, både oljemalerier, tegninger og arkitektur, er gjengitt her.

ANNONSE

Læs også

Læs også