Kunstbilde

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857)
Penn og lavering på papir, 16,7 x 20,6 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Signert og datert Dahl. Soröe d. 1 August 1818. De gjengitte bygninger sies å være Apoteket eller Gæstgivergaarden Haabet.

Sorø ligger på Midt-Sjælland, og der ble det av den senere erkebiskop Absalon (1128-1201) i 1142 opprettet et kloster, som snart ble ett av de største og rikeste i Norden. Reformasjonen inntraff i 1536, og da den siste munk omsider hadde vandret heden, opprettet Frederik 2. i 1586 en skole, som etter hvert skulle bli Sorø Akademi.

ANNONSE

Læs også

Læs også