Kultur

Denne sonate er sannsynligvis skrevet en gang mellom 1717-1723, da Johann Sebastian Bach (1685-1750) var Capellmeister hos Fürst Leopold av Cöthen.

ANNONSE

Læs også

Læs også