Kunstbilde


Theodor Kittelsen (1857–1914)

Har Dyrene Sjæl? er en serie på 22 litografiske trykk etter pennetegninger kolorert med vannfarger, tegnet høsten 1893 og utgitt neste år av den danske forlegger Ernst Bojesen.

Det er nok liten tvil om at det er menneskelige forhold (og ikke minst svakheter) som skildres her, selv om de personifiseres (!) av alskens småkryp.

Man merker seg at det uttrykkelig sies at Døgnfluer og Sommerfugle forbydes Adgang. Dette er klart diskriminerende. – og det er ikke første gang vi griper Kittelsen på fersk gjerning i grov diskriminering.

ANNONSE

Læs også

Læs også