Kunstbilde

Paul Nadar (1856-1939)
Sølvgelatinkopi (14,5 x 10,5 cm), montert på kartong (26 x 20 cm), privateie.
(Artikkelen finnes ikke på andre europeiske språk enn tysk, fransk, polsk og tsjekkisk).

Solgt ved auksjon hos Sotheby’s i Paris, der tilslaget falt på 2000 euro, som var utropspris.

Paul Nadar var i likhet med sin far Gaspard-Felix (1820-1910), opprinnelig familienavn Tournachon, en af Frankrikes betydeligste portrettfotografer i tiden rundt forrige århundreskifte.

Hans portrett av dikteren Stéphane Mallarmé (1842-1898) er kanskje best kjent via Edvard Munchs litografiske versjoner, visstnok planlagt som omslagsbilde for en utgave av Mallarmés samlede dikt.

Vi vet at Mallermé og Munch traff hverandre i Paris i 1896-97,  og Mallarmé skal ha latt Munch få låne et fotografisk portrett som grunnlag. Det er ikke usannsynlig at det kan ha vært det samme som her er gjengitt.

Om kontakten mellom de to kunstnere kan vi lese her og her

Det ser ut til at Munch gjorde flere varianter av dette portrettet – her har vi en litografi fra 1897 eller senere.

ANNONSE

Læs også

Læs også