Kunstbilde

Peter Frederik Wergmann (1802-1869)
Kolorert litografi, 18,5 x 25 cm, Oslo Museum.

Peter Christian Friderich Wergmann virket som tegnelærer i sin fødeby København, før vi i 1831 finner ham i Trondheim som medlem av en omreisende teatertrupp. Han gjorde i denne tid skisser til litografier, som senere ble utgitt i to plansjeverk, Norsk Prospect-Samling (1833-36) og Norge, fremstillet i lithographerede Billeder efter Naturen (1836-37). Flere av disse litografier kan sees her. Det kan nevnes at selveste Henrik Wergeland ikke var særlig begeistret for disse bilder, i Statsborgeren i 1836 skrev han at Wergmann skamhutler og prostituerer os i vort Land i en Mængde af gudjammerlige Steentryk..

Flere av de gjengitte bygninger står den dag i dag, til høyre Glads mølle fra 1736, til venstre hovedbygningen til Nedre Vøyen gård fra 1783. Beierbroen ligger i dag rett ovenfor fossen, og til høyre for den, men ikke synlig i bildet ligger det som i dag er kjent som Hønse-Lovisas hus, reist ca. 1800. Bygningene til Hjula veveri og Knud Graahs spinneri var ikke reist da bildet ble tegnet. De er delvis bevart.

Wergmanns litografier er kanskje ikke spesielt sterke kunstnerisk sett – men deres betydning som historisk kildemateriale kan knapt undervurderes.

ANNONSE

Læs også

Læs også