Kunstbilde

Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666), kjent som Guercino (den lille skjeløyede).
Olje på lerret, 115,6 x 142,5 cm, The National Gallery, London.

Beretningen om den vantro Thomas finner vi i evangeliet etter Johannes, 20, 19-29 (DNB 1930):

Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder! Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da blev disiplene glade, da de så Herren. Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd! Dersom I forlater nogen deres synder, da er de dem forlatt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt.

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom. De andre disipler sa da til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Uten at jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro. Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med eder! Derefter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro, men troende! Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! Jesus sier til ham: Fordi du har sett mig, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror.

Apostelen Thomas nevnes i alle de tre synoptiske evangelier, men det er bare hos Johannes at han fremstilles som en aktiv deltaker. Vi har også noen apokryfe skrifter tillagt Thomas, først og fremst Thomas-evangeliet – en samling (logeion) av Jesu uttalelser uten noen sammenbindende fortelling, et barndomsevangelium, Thomas’ gjerninger og Thomas’ apokalypse.

I følge legendene reiste apostelen Thomas til India, der han grunnla en menighet i det som nå er Kerala, før han led martyrdøden den 3. juli år 72. Han er, naturlig nok, Indias skytshelgen.

ANNONSE

Læs også

Læs også