Kunstbilde

Don McCullin (f.1935)
Sølvgelatinkopi, 50,8 x 40,6 cm, for tiden utlånt til Tate Gallery, London.

Den retrospektive utstilling av Don McCullins fotografier vises til og med den 6. mai i år.

Det har skjedd en del endringer i London i det over halve århundre som er gått siden bildet ble tatt – og det som en gang var jødiske miljøer finner man ikke så mye igjen av. Men man kan lese om dem her og her.

I 1961 – året før Don McCullin tok sitt bilde, laget Robert Vas (1931-1978) dokumentarfilmen The Vanishing Street fra Hessel Street før gaten ble utsatt for (skal vi si) byfornyelse.
ANNONSE

Læs også

Læs også