Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865–1949)
Postkort, utgitt av Damm, i Nasjonalbibliotekets bildesamling Akerselva, Oslo.

Knapt noen del av Akerselven er gjengitt kunstnerisk, av både fotografer og malere, som strekningen mellom Vaterlands og Hausmanns bro. Her har Wilse sett det fra en uvanlig vinkel, sannsynligvis fra en bygning som senere er revet – i likhet med så å si all den øvrige bebyggelse langs elveløpet som er vist i bildet. Småbåtene er også forsvunnet. Nederst til høyre ser vi litt av en Kampen-trikk. Linjen ble nedlagt i 1960, og overtatt av busser.

ANNONSE

Læs også

Læs også