Kunstbilde

El Greco (1541-1614)
Olje på lerret, 300 x 178 cm, 1577-1579, Sakristiet, Katedralen i Toledo.

Spansk titel: El Expolio – Avkledningen.

Dette er omtalt i to av de synoptiske evangelier. Hos Marcus, 15, 16-20 (DNB 1930) leser vi:

Og stridsmennene førte ham bort, inn i gården, det er borgen, og kalte hele vakten sammen, og de klædde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte på ham, og begynte å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i hodet med et rør og spyttet på ham og falt på kne og hyldet ham. Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og klædde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham.

Evangeliet etter Matthaeus (27, 27-31) har:

Da tok landshøvdingens stridsmenn Jesus med sig inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de klædde ham av og hengte en skarlagens kappe om ham, og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og gav ham et rør i hans høire hånd, og de falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og klædde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham.

Kvinnene nederst til venstre er uten tvil de tre ved navn Maria, som nevnes i evangeliet etter Johannes, 19,25:

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena.

Den tradisjonelt rødhårede Maria Magdalena uten hodeplagg, Jesu mor i sine tradisjonelle farger blått og hvitt, og ytterst til venstre Maria Klopas.

Dette motivet er kjent i 17 versjoner i forskjellige formater, hvorav bare noen få er antatt autentiske, eller å stamme fra mesterens verksted. Best kjent er varianten i Alte Pinakothek i München, 165 x 99 cm, datert 1590-95. I Langgård-samlingen i Nasjonalmuséet finnes en versjon (autentisitet ikke fastslått med sikkerhet), 83 x 63 cm, datert til rundt 1600, og en noe beskåret variant i Musée des Beaux-Arts i Lyon, 47 × 58 cm, datert til 1581-86 (franskspråklig artikkel), og antatt å stamme fra el Grecos verksted. Det sies også at Nationalmuseum i Stockholm har en variant, men det er ikke nevnt på muséets nettsider.

For noen år siden var bildet til rensing og restaurering i Prado i Madrid, og artikkelen er ytterst lesverdig – som det meste som publiseres av Prado.

ANNONSE

Læs også

Læs også